Rzeka ŁUPAWA

Szlak kajakowy na rzece Łupawa należy do szlaków trudnych i uciążliwych. Rzeka ta polecana jest osobom wprawionym, z doświadczeniem w pływaniu kajakami, którym nie straszna jest wywrotka i kąpiel w zimnej rzece.

Kajaki (2)Łupawa zaskakuje nas licznymi przeszkodami w postaci zwałek, kamienistego dna, czy głazów wynurzających się z koryta rzeki. Do tego rzeka ta posiada szybki nurt, miejscami duże spadki wody o charakterze górskim i pojawiające się kamieniste bystrza, które dostarczają sporej dawki pozytywnych emocji. To wszystkie utrudnienia pojawiające się na rzece wynagradza malowniczy, dziki krajobraz, który roztacza się wokół rzeki.

W dolnym odcinku rzeka jest spokojniejsza, a jej wody płyną leniwie wśród łąk. Tam swych sił mogą spróbować początkujący kajakarze.

Na szlaku kajakowym prowadzącym rzeką Łupawą czeka nas kilka przenosek, zwłaszcza przy elektrowniach wodnych, których sporo znajdują swoje lokalizacje na tej rzece. Niemniej jednak są to nieuciążliwe przenoski, na niewielkie odległości.

Dla osób wprawionych i szukających dodatkowej dawki adrenaliny polecamy spłynięcie tą rzekę aż do Morza Bałtyckiego.

Długość szlak wodnego: 110,50 km
Długość szlaku kajakowego: 92,00 km
Czas spływu: 5-6 dni
1. Oborowo – Kozin
  • Długość odcinka: 16,00 km,
  • Liczba stałych przenosek: 1.

Rozpoczęcie spływu następuje w miejscowości Oborowo, na przesmyku pomiędzy jeziorem Oborowo Duże, a jeziorem Jasień. Możliwe jest również rozpoczęcie spływu w miejscowości Jasień, przy moście drogowym Bytów- Rokity, co skraca trasę spływu o ponad 3 km. Początkowo spływ przebiega przez malownicze jezioro Jasień, które ma 7,8 km długości. Jezioro to rozciąga się wśród lasów, posiada wysokie brzegi, liczne zatoki oraz wyspy. Po wypłynięciu z jeziora Jesień wpływamy w wąską, płytką i mocno zakrzaczoną rzekę. W zależności od pory roku, a zwłaszcza od opadów deszczu, rzeka jest miejscami tak płytka, że potrzeba na wybranych odcinkach przeciągnąć kajaki wychodząc z nich. Po ominięciu mostu drogowego Słupsk- Kartuzy rzeka staje się głębsza oraz rozszerza się, co znacznie ułatwia spływanie. Na szlaku pojawia się do pokonania próg wodny. Rzeka rozpościera się wśród lasów oraz łąk. Za miejscowością Otnoga należy przenieść kajak na odległość ok. 10m, ze względu na spiętrzenie wody, które występuje przed zastawką. Na rzece pojawiają się, co rusz przeszkody w postaci drzew zanurzonych w korycie rzeki, niskich kładek nad rzeką, bądź kamienistych bystrzy. Zakończenie spływu następuje w miejscowości Kozin poniżej ujścia rzeki Bukowiny, w miejscu, w którym znajdują się stawy hodowlane. Przed zakończeniem spływu musimy zmierzyć się jeszcze z przenoską kajaków za elektrownię wodną na odległość ok. 20 m.

2. Kozin – Łupawa
  • Długość odcinka: 18,00 km,
  • Liczba stałych przenosek: 2.

Spływ rozpoczynamy przy stawach rybnych w miejscowości Kozin, poniżej ujścia rzeki Bukowiny. Odcinek ten jest przepiękny, ale i zarówno trudny. Rzeka rozszerza się, nurt przyśpiesza, brzegi stają się wysokie i osiągają miejscami nawet do 40 m. Pojawiają się liczne głazy oraz kamienie w korycie rzeki. Dodatkowo należy, co rusz manewrować wśród przewalonych drzew i złamanych konarów, które zalegają w korycie rzeki. Na odcinku tym musimy zmierzyć się z przenoską kajaków przez jaz na rzece. Kajaki wymagają przeniesienia na odległość ok. 20 m. Nieopodal mostu drogowego Podkomorzyce- Stare Karwno znajdującego się przy rzece omijamy odpływu wody ze stawów rybnych. Należy tutaj zachować szczególną ostrożność ze względu na napływającą do koryta rzeki dużą ilość wody. Po ominięciu tego miejsca rzeka nabiera górskiego charakteru. Na odcinku tym spadek wody wynosi do 3%, w korycie rzeki zalega mnóstwo kamieni oraz przewalonych drzew, a nurt rzeki jest niezwykle silny. Jest to odcinek bardzo trudny oraz niebezpieczny i przeznaczony głównie dla doświadczonych, wprawionych kajakarzy. Przed samą Łupawą nurt zwalnia, a rzeka rozszerza się. Na trasie pojawia się kolejna przeszkoda tj. elektrownia wodna przez miejscowością Łupawą. Należy tutaj przenieść kajak na odległość ok. 30 m. Zakończenie spływu następuje przed mostem Słupsk- Grąbkowo w miejscowości Łupawa, w miejscu, w którym znajduje się bezpłatne pole namiotowe.

3. Łupawa – Łebień
  • Długość odcinka: 15,00 km,
  • Liczba stałych przenosek: 1.

Spływ rozpoczynamy w miejscowości Łupawa na bezpłatnym polu namiotowym. Na odcinku tym rzeka ma spokojny nurt, w korycie rzeki występują nieliczne głazy oraz przewalone drzewa, które bezproblemowo można ominąć. Rzeka rozciąga się na przemian wśród lasów oraz łąk. W miejscu, w którym rzeka się rozwidla należy trzymać się prawe, szerszej odnogi, gdyż lewa odnoga prowadzi do stawów rybnych. Przed miejscowością Poganice, przed elektrownią wodną należy dokonać przenoski kajaków na odległość ok. 50 m. Dalej rzeka przepływa przez malownicze tereny leśne oraz łąki. Zakończenie spływu następuje przed elektrownią wodną w miejscowości Łebień, przed kolejną 150 m przenoską, która nas czeka gdybyśmy chcieli kontynuować spływ.

4. Łebień – Żelkowo
  • Długość odcinka: 15,00 km,
  • Liczba stałych przenosek: 4.

Rozpoczęcie spływu następuje w miejscowości Łebień, za elektrownią wodną. Już na początku spływu tym odcinkiem czeka nas do pokonania pod mostem kolejowym w Łebieniu kamienisty próg z bystrzami. Dalej rzeka staje się szybka i przepływa wśród dzikich, malowniczych terenów leśnych. Na odcinku tym jest do pokonania fragment zniszczonego jazu, który najlepiej przepłynąć prawą stroną. Należy zachować tutaj szczególną ostrożność. Poniżej jazu rzeka uspokaja się, spowalnia i rozściela się wśród łąk. Do pokonania pozostaje jeszcze elektrownia wodna w Drzeżewie. W tym miejscu należy dokonać przeniesienia kajaków na odległość ok. 30 m. Kajaki wymagają przeniesienia również przed starym jazem, który jest zawalony drzewami na odległość ok. 30 m oraz przed rozwidleniem rzeki na kanał oraz starorzecze w miejscowości Zgojewo- w tym miejscu kajaki należy przenieść na odległość ok. 50 m. Dalej spływ odbywa się kanałem prowadzącym do elektrowni wodnej w Żelkowie (największej na rzece Łupawa), gdyż starorzecze jest niespławne (oficjalne spływanie tym kanałem nie jest dozwolone i należałoby przewieźć kajaki za elektrownię w Żelkowie). W kanale rzeka jest uregulowana, ale rozciąga się wśród przepięknych bukowo- sosnowych lasów. Na końcu kanału należy przenieść kajaki za elektrownię wodną w Żelkowie na odległość ok. 80 m. Zakończenie spływu następuje w miejscowości Żelkowo przy moście drogowym na trasie Słupsk- Puck.

5. Żelkowo – Gardna Wielka
  • Długość odcinka: 15,00 km,
  • Liczba stałych przenosek: 3.

Rozpoczęcie spływu następuje przy mości drogowym w miejscowości Żelkowo, na trasie Słupsk- Puck, za jazem na rzece. Na odcinku tym mamy do pokonania dwa jazy, przy których należy przenieść kajak na odległość ok. 30 m. Rzeka na tym odcinku płynie spokojnym, wolnym nurtem i rozściela się wśród krajobrazu monotonnych łąk. Po ominięciu mostu drogowego Gardno- Siecie nurt rzeki przyśpiesza, a rzeka osiąga granice rezerwatu przyrody „Rowokół”. W miejscowości Smołdzino kajaki należy przenieść na odległość ok. 30 m przed elektrownią wodną. Dalej rzeka rozściela się szeroko, a jej wody płyną spokojnie. Płynąc tym odcinkiem zahaczamy o terytorium Słowińskiego Parku Narodowego. Zakończenie spływu następuje w miejscowości Gardna Wielka. Do miejscowości Gardna Wielka spływanie rzeką Łupawą nie wymaga żadnego zezwolenia, natomiast spływ poniżej tej miejscowości wymaga uzyskania odrębnej zgody Dyrekcji Słowińskiego Parku Narodowego. Zgoda ta wymagana jest głównie na niebezpieczeństwo wynikające z konieczności spłynięcia przez jezioro Gardno. Spłynięcie tym jeziorem ze względu na wielkość akwenu, jego płytkość, bliskość morza i zmienność warunków atmosferycznych jest polecane wyłącznie doświadczonym kajakarzom. Jezioro to potrafi w mgnieniu oka zmienić się ze spokojnego akwenu w niebezpieczny akwen, pełen wysokich fal. Dodatkowo przed wypłynięciem na jezioro należy dokonać wpisu w księdze pływań u bosmana przystani PTTK Orion. Po spełnieniu tych wszystkich formalności możliwe jest spłynięcie rzeką Łupawą do Morza Bałtyckiego w miejscowości Rowy.