Storkowo – Żarnowo

  • Długość odcinka: 11,00 km,
  • Liczba stałych przenosek: 1.

Rozpoczęcie spływu następuje za tamą w miejscowości Storkowo. Spływ na tym odcinku jest dosyć trudny i uciążliwy, ze względu na spora ilość drzew zalegających w korycie rzeki. Parsęta jest na tym fragmencie mocno kręta, co dodatkowo utrudnia spływ oraz go uatrakcyjnia. Spływając przepływamy przez malownicze tereny leśne. Dopływając do miejscowości Żarnowo kończymy spływ przed mostem drogowym. Pod mostem nie ma możliwości przepłynięcia kajakiem ze względu na wybudowaną tamę, która odprowadza wodę do hodowli ryb.